Denna lilla kräfta fann jag i Thailand, först trodde jag att skalet var tomt men det fanns en liten skygg kräfta inuti som gömde sig av rädsla för att bli upptäckt. Denna gång behövde den inte vara rädd för det, det lilla livet, då jag självklart la den tillbaka i vattenbrynet igen. När det gäller just skygghet, är det alltid ett hinder att vara just skygg och lite avvaktande eller kan det vara en möjlighet? Personligen har jag erfarenhet av att vara både tillbakadragen, blyg och tystlåten samt skygg och osäker – vilket den som idag träffar mig nog inte kan tro. Jag skulle säga att det är en klar fördel och stor möjlighet att ha erfarenhet av just skygghet. Varför?

Jag tycker att det är en fördel att ha med sig den bakgrunden just för att jag ökat min förståelse och kunskap. Självklart har den inte alltid varit en fördel utan snarare väldigt tuff. När det gäller skygghet och mobbning så ser jag att det hänger ihop, den som varit mobbad blir av förklarliga skäl ofta skygg och tillbakadragen.
Samtidigt nämnde jag ovan att jag ser det som en möjlighet och inte ett hinder att vara lite skygg och vad menar jag då med det? Jo jag menar att den som har en skygghet med sig i ryggsäcken även oftast är målinriktad och vet vad man vill just för att man inte fått möjlighet att visa det under tiden som man varit mobbad. Under den tiden var det mer av att hålla sig undan och vara på sin vakt – vilket i och för sig kan vara bra men det är inte ok av just den anledningen.

Jag är övertygad om att alla är bra på något och jag vet att alla vågar titta ut från sitt gömställe även om man inte jämt vill vara synlig. Hur ser du på skygghet, håller du med om att det kan vara en möjlighet?