Nu har sommaren eller i vart fall semestrar och sommarlov passerat och vardagen gör sig påmind vilket inte för alla är en positiv upplevelse. Det är alltför många som har ångest och en växande klump i magen för att de inte vet hur det kommer bli eller om de kommer orka att mötas av kränkande behandling ännu en gång. Vad är egentligen bäst? Att gömma sig eller synas – ör oavsett vilket som väljs så är det svårt att skydda sig från ”slagen”.

Det är svårast att komma undan de tysta, de s k medlöparna som står vid sidan om och tittar på utan att vare sig göra något eller säga ifrån men som deltar i mobbningen genom sitt agerande. Så oavsett om man är synlig eller om man gömmer sig så bryts den som mobbas ner. Om vi tar pallaskatten som vi ser på bilden om vi tittar noga – så har den möjlighet att gömma sig när den är i en miljö som möjliggör det. Hur ofta har en människa samma möjligheter att gömma sig utan att synas?

Det är dags att ta detta problem på allvar och framförallt är det dags att arbeta förebyggande med mobbning på alla plan för att öka individens självkänsla men också för att minska de höga ohälsotalen och samhällskostnader detta medför . Det finns dessutom kostnader som inte går att mäta i pengar och det är det individuella lidandet som dessutom innebär enskilda kostnader i form av sjukskrivning och minskade karriärmöjligheter eller skolkning eftersom du inte orkar vara i skolan och då inte får den kunskap du har rätt till enligt skolplikten.

Ingen ska behöva fundera över vilket som är bäst, att synas eller att gömma sig – alla ska ha samma rätt att vara med precis som den de är.