Det är dags att inte bara se utan också gå bakom det som syns för att utvecklas och nå nya mål och utmaningar. För om man vill nå en förändring så krävs inte bara en tanke, det krävs också både mod och handling – något som inte är självklart enkelt. Frågan är varför det är så tufft att våga ta nya steg mot det man vill? Är det med rädsla för att släppa taget, för att våga kasta sig ut i det okända – för vi vet vad vi har men vi vet inte vad vi får? Samtidigt som det är tufft att våga släppa taget så är det minst lika tufft att våga se bortom det kända men det är så mycket roligare att våga ta stegen mot det okända – att våga kasta sig ut för att nå det man brinner eller känner för.

Vad skulle du göra om du hamnade vid ett stup liksom det på bilden och inte har någon möjlighet att vända om? Här är det möjligt att ta sig ner och om ingen annan utväg finns så skulle jag kasta mig ut i det okända och våga ta mig neråt för att se vad som kommer ut av det. När kroppen säger alltmer ifrån och i stort sett skriker, nej, nej jag vill inte och du trots det fortsätter hur mår du då? Idag kom jag själv till den insikten att min kropp har skrikit just nej ett bra tag och att jag nu kommer ta alla möjligheter som ges för att just gå bortom det som inte syns – att våga kasta mig ut i det okända för att hitta det jag vill och mår bra av…