Den senaste tiden har det skrivits en hel del om mobbing, främst då nätmobbing, vilket är bra för att lyfta frågan ännu hårdare att det behövs en förändring för att motverka detta gigantiska folkhälso- och samhällsproblem som mobbing är. För så många som 380 000 personer upplever sig kränkta och trakasserade i arbetslivet varje år, av dessa tar runt 300 sina liv. Om vi dessutom lägger till det antal barn och ungdomar som utsätts för mobbing så blir siffran ännu högre och antalet självmord runt 350 om året – nästan en om dagen! Samhällsekonomiskt är kostnaden för kränkande särbehandling i arbetslivet runt 40 miljarder årligen, individens kostnader exkluderat och lägger man även här till kostnaden för mobbing mot barn- och ungomar så är den betydligt högre.
Tänk om dessa medel skulle kunna komma till betydligt större nytta i t ex skolan, vården eller kollektivtrafiken – vilka möjligheter det hade blivit för alla!

Mobbing är aldrig ok, oavsett mot vem eller på vilket sätt den sker.
* När det gäller mobbing bland barn och ungdomar så är det mer saker som går att ta på, t ex utseende men också fysiskt som slag och knuffar.
* Vad gäller vuxenmobbing så är den mer subtil som t ex en blick, ironiska skämt, kommentarer som ”det är du som är känslig lite skämt måste du tåla” eller ”du som ändå måste hålla på med något för att vara med, du får skriva idag också”.
* Den senaste formens mobbing, nätmobbing kommer som skitsnack och hot via nätet och är svår att komma åt då den som gör det ofta gömmer sig bakom någon ”annan”. Denna form av mobbing sker mot vem som helst oavsett ålder.

Det som jag ser som gemensamt mellan all form av mobbing är att det ofta är den som är framåt, vågar säga ifrån och som ”bryter” mot det normala som blir utsatt för att man då blir ett hot mot övriga som inte vågade göra det de ville. Mobbing är och kommer aldrig heller att vara ok! Det behövs en lag mot mobbing, inte som det är idag ett virrvarr med kryphål och luckor för med ett sånt system så når vi inte nolltolerans mot mobbing!

Det behövs också fler som vågar gå ut och öppet berätta att man är eller har varit utsatt för mobbing/kränkande behandling. För vad är det värsta som kan hända? Möjligen att du blir bortvald för att den som väljer ut tror att du är ett hot av en bild som denne fått genom någon annan. Själv vet jag att jag ses som ett hot för att jag vågat gå ut och prata öppet om hur jag upplevt mig behandlad och även idag blir behandlad för att jag inte bara accepterar en felaktig arbetsmiljö och framförallt för att jag vägrar vara tyst.
Det känns skönt att det är fler som vågar vägra vara tysta för det är så vi når ett steg närmare nolltolerans mot all form av mobbing!