… men om allt är ett val och jag blir utsatt, då väljer jag att bli det eller? Om allt är ett val och jag väljer att stanna i utsatthet och offerskap så väljer jag det kanske för att jag inte vet vad jag har för alternativ att välja mellan. För inte är det väl så att jag väljer att vara ett offer för att det är bekvämt att vara det? Jo, ibland så tror jag att det är just så – att det finns de som väljer att stanna i en offerroll för att det är bekvämt att vara just där, för att slippa ta det fulla ansvaret för sig själv. För det är ett ansvar att välja att gå vidare mot nya mål och möjligheter vilket inte alltid behöver vara ett enkelt eller självklart val.

Det krävs mod att välja att gå en annan väg, det kanske också krävs att bryta upp från något som känns tryggt och säkert men om det nu är att välja och gå från en utsatthet så borde det vara ett relativt enkelt val för vad kan bli sämre? Tänk dig själv om du är på en arbetsplats där du blir utsatt för kränkande behandling i stort sett dagligen, skulle det inte vara skönt att välja bort den och göra något annat istället? Något där du får vara den du är, göra något som utvecklar och framförallt få må bra. Vem skulle inte vilja välja att ha det så? Jag vet nu att jag valt att ta nya steg bort från utanförskap, bort från utsatthet och bort från offerrollen – jag ser inte något konstruktivt eller utvecklande av att vara där. Däremot ser jag att om jag valt att vara kvar i något av det, då hade jag själv valt att vara ett offer och också fått ta de konsekvenser av att välja just det…