Vad tänker jag då jag skriver ansvar, kontroll och struktur? Det jag menar när jag säger det är att dessa tre ord hänger ihop men de kan också vara skadliga om de används på fel sätt. Självklart är det bra att ha både ansvar, kontroll och struktur men om det går för långt så kan det istället bli svårhanterbart. Alla känner vi nog någon som har ett extremt kontrollbehov och vet hur tufft och krävande det är att vara med en sån individ men har vi någonsin tänkt tanken att det extrema kontrollbehovet kan övergå till att bli en form av mobbing? Tänk såhär, om någon har ett så stort behov av kontroll att denne inte litar på någon och istället letar minsta lilla fel, vill vara den som är främst och som inte släpper fram någon annan utan kanske till och med försöker trycka till och finna minsta lilla brist hos den individ som känns som ens motståndare – ja då är det faktiskt en form av kränkande behandling.

Det är inte ok att ha ett så extremt kontrollbehov så att det går ut över någon annan, då är det dags att ta hjälp och jobba med sig själv. Det är inte på några villkor ok att kritisera så till den grad att någon håller på att tappa gnistan. Det är då andra behöver hjälpa till att se och våga säga till att det inte är ok. Men vad är det som gör det så svårt för andra att våga se, att våga stå på den utsattes sida?

Den som har en ansvarskänsla och som vill framåt i sakfrågan den personen har inga problem att våga men alla andra som inte vågar och som blir tysta av individen med kontrollbehov – de vågar inte säga att det är fel utan lämnar eller mår dåligt. Så du som vågar det är du som är stark medan du som bara står tyst och tittar på, du är en medlöpare som tillåter det som händer samtidigt som du får någon annan att må dåligt för att den utsätts.

Jag vill med detta inlägg ge en tankeställare till dig om vad du är när du ser någon som utsätts, oavsett i vilken situation det är – nästa gång kanske det är din tur och vad skulle du då helst önska att andra gjorde, stå på din sida eller stå och titta på?